Hockeybockey (Rinkbandy) i Rambergsrinken Göteborg säsongen 2023/2024

Alla matcher börjar kl 07.00 till 07.50 eller när det är dags för ismaskinen att ta sin runda.

Placera målen vid bortre kortändan efter varje match.

Säsongstarten 2023 är skjuten till tidigast v 41 på grund av ombyggnad av Rambergsrinken.

 

Vill du vara med och spela Hockeybockey eller har du ett helt Hockeybockey lag, som vill vara med.

Hör av dig till Magnus Hagman, 0708-981188